Ajánló Egri László – Vésetek című kötetéhez

Ajánló Egri László – Vésetek című kötetéhez

2019 februárjában jelent meg Egri László költő és író  legújabb verseskötete, amely a Vésetek címet viseli. Az emberek már az ősidőktől fogva fontosnak tartották, hogy feljegyezzék a velük történt eseményeket, lenyomatot készítve ezzel a történelem egy szeletéről.

Ezek a feljegyzések gyakran falra vésett szövegek, kezdetleges grafikák voltak. Elég ha az őskori barlangrajzokra vagy az archaikus piramisábráka gondolunk. Hasonló céllal íródott a kötet is. Rövid terjedelmű vésetek segítségével megőrizni a múlt történéseit. A Vésetek a magyar történelem eseményeit eleveníti fel a IX. századtól kezdve egészen a jelenkorig haladva. A költemények terjedelme 2-4 sor között mozog, a verscímek funkcióját évszámok töltik be. 
Minden olyan jelentős magyar történelmi esemény megemlítésre kerül, amely meghatározta Magyarország sorsának alakulását.

Honfoglalás

Nyugtázták a szláv őslakók,
megjöttek a honfoglalók.

Augsburgi csata

Tizedik napon az új kenyér havában
magyar vereség az augsburgi csatában.

A kötetnek a művészi értékeken túl oktatási funkciója is van. A mű vége olyan magyarázatokkal zárul, amelyek tisztázni, pontosítani kívánnak bizonyos történelmi tévhiteket. A verseken túl megkapja az olvasó Magyarország történetének komplett uralkodói, kormányzói és miniszterelnöki névsorát is. A Vésetek történelemtanításban és tanulásban betöltött szerepe korántsem elhanyagolható. Az írásműveket jól kidolgozott ritmusosság jellemzi, néhol fellelhető bennük az Egri László költői nyelvezetére gyakran jellemző irónia is. A könyv nyelvezetében gyakranmegtalálhatók az archaikus nyelvhasználat elemei is. Ezek a megértést nem gátolják, inkább hiteles múltbeli hangulatot kölcsönöznek a soroknak.  A történelmi eseményeket ábrázoló versek mellett olyan alkotások is helyet kaptak a kötetben, amelyek az idő fogalmával foglalkoznak.

Az idő vasfogai:
rozsdás szilánkok,
merev falú, sötét óriások.

Vésetek

Otromba, múltba zárt kőszörnyeteg,
vaskosan gomolygó évszázad görgeteg,
falon meredő archaikus tetem,
zihálva emelem reád tekintetem.

Összességében a Vésetek egy olyan munka, amely több mint 150 epigrammatikus vers segítségével nyújt történelmi összegzést. Jellegét, kidolgozottságát tekintve a könyv sokkal inkább szépirodalmi lírai alkotás, mintsem tudományos írás.

 

Írta: Bakonyi Dániel

Kiemelt kép: pexels.com

Szerző:

Ezt a cikket egy kedves vendégszerkesztőnk írta. Ha van egy jó írásod, vagy szeretnél hozzánk írni, egy vagy akár több cikket, jelentkezz nálunk emailben a lendulet.magazin@gmail.com-on.